MVO 

Van oudsher is de maatschappelijke verantwoordelijkheid van familiebedrijven groot. Zo ook voor Gebroeders Meijer. Medewerkers komen vaak uit de eigen regio, ons kent ons, sponsoring van het plaatselijke verenigingsleven zijn hier een voorbeeld van.

Juist daarom streven wij ernaar een maatschappelijk verantwoorde onderneming te zijn. Hoe wij daar vorm aan geven? Een bedrijf dat maatschappelijk verantwoord onderneemt, maakt bij iedere bedrijfsbeslissing een afweging tussen de verschillende maatschappelijke en economische effecten hiervan en houdt hierbij rekening met belanghebbenden van een bedrijf. Dat kunnen medewerkers of klanten zijn, maar bijvoorbeeld ook omwonenden, leveranciers, investeerders en ook ‘de maatschappij’ in algemene zin.

Onze focus betreft MVO ligt op een vijftal gebieden waarbij we altijd op zoek zijn de juiste balans tussen mens, maatschappij en milieu.

1. Onze mensen. Wij vinden het belangrijk dat onze medewerkers een gezonde en veilige werkomgeving hebben en bevorderen de vitaliteit, inzetbaarheid en ontwikkeling van hen.
2. Milieu. Wij streven naar een zo laag mogelijk energiegebruik en proberen de CO2-uitstoot te beperken. Wij zorgen ervoor dat afval bij de bron gereduceerd en gescheiden wordt.
3. Leefomgeving. Wij vinden een kwalitatieve leefomgeving belangrijk en letten daarom bij het inkopen van producten en diensten sterk op de sociale en milieu- aspecten die bij de productie, het transport en het gebruik een belangrijke rol spelen. Wij proberen constant onze manier van werken te optimaliseren met innovatieve oplossingen.
4. Samenwerking en kennis delen. Wij staan open voor samenwerking en zijn bereid kennis en ervaringen actief te delen. Op die manier zijn we in staat om optimaal waarde creëren in ons werk en onze branche.
5. Maatschappij. Wij staan midden in de samenleving en proberen een bijdrage te leveren aan de leefbaarheid in de regio waarmee wij zijn verbonden.

Sponsoring

Gebroeders Meijer draagt sport een warm hart toe. Zo zijn wij hoofdsponsor van de Wilper Boys uit De Wilp (GRN).
Daarnaast zijn wij ook sponsor van Be Quick 1887 en FC Groningen.

Maart 2021
Al meer dan 30 jaar zijn we met Gebroeders Meijer verbonden aan FC Groningen.
Ook in deze bijzondere Corona tijd blijven wij de FC steunen. Johan tekende voor 5 jaar bij als lid van de FC Groningen Business Club.
Trots van het Noorden!

people standing in a room

Sponsoring Wilper Boys!

WilpsterBoys