Geeft de mensen lucht!
MVO en duurzaamheid

MVO en duurzaamheid

Van oudsher is de maatschappelijke verantwoordelijkheid van familiebedrijven groot. Dit geldt zeker ook voor Gebroeders Meijer. Ons bedrijf staat in de kleine gemeenschap de Wilp, ‘ons kent ons’, veel van onze medewerkers komen uit de regio en we zijn nauw betrokken bij het plaatselijke verenigingsleven. Allemaal voorbeelden van maatschappelijke verantwoordelijkheid.

Maatschappelijk verantwoord ondernemen, duurzaamheid, een continu proces. Voor Gebroeders Meijer houdt het in dat we bij het nemen van bedrijfsbeslissingen, een afweging maken tussen de verschillende maatschappelijke en economische effecten hiervan. Ook houd je rekening met belanghebbenden van een bedrijf. Dat kunnen medewerkers of klanten zijn, maar bijvoorbeeld ook omwonenden, leveranciers, investeerders en ook ‘de maatschappij’ in algemene zin.

ecologische voetafdruk Gebroeders Meijer

Onze focus wat betreft MVO ligt op een aantal gebieden waarbij we altijd op zoek zijn naar de juiste balans tussen mens, milieu en maatschappij.

Onze mensen

Wij vinden het belangrijk dat onze medewerkers een gezonde en veilige werkomgeving hebben en bevorderen de vitaliteit, inzetbaarheid en ontwikkeling van onze mensen o.a. door werkplekken te optimaliseren, te voorzien in veiligheidstrainingen en andere opleidingen en een rookvrij terrein.

Als erkend leerbedrijf willen we ook dat jong talent geïnteresseerd blijft in (lucht)techniek en stellen we jaarlijks leer- werkplekken beschikbaar voor jonge techneuten. Wij staan open voor samenwerkingen en vinden het belangrijk onze kennis en ervaring te delen om zo optimaal waarde te creëren in ons werk en onze branche.

Onze mensen van Gebroeders Meijer

Milieu

Wij streven naar een zo laag mogelijk energiegebruik en proberen de CO2-uitstoot te beperken. Alle kleine beetjes helpen dus zorgen we er voor dat afval bij de bron gereduceerd en gescheiden wordt, dat we inmiddels alleen nog led verlichting hebben en op de lange termijn willen investeren in zonnepanelen om uiteindelijk CO2 neutraal te worden.

CO2 uitstoot Gebroeders Meijer

Leefomgeving

Wij vinden een kwalitatief goede leefomgeving belangrijk en letten daarom bij het inkopen van producten en diensten sterk op de sociale en milieu- aspecten die bij de productie, het transport en het gebruik een belangrijke rol spelen. Dit heeft betrekking op de leefbaarheid in de regio maar ook op onze opdrachtgevers, waar we bij de opdrachten verantwoordelijk zijn voor een optimaal leefklimaat.

Pand Gebroeders Meijer
Meer informatie?
Neem contact op!