Wij streven ernaar een maatschappelijk verantwoorde onderneming te zijn. Maar wat houdt dit in? MVO is een visie op een duurzame bedrijfsvoering. Een bedrijf dat maatschappelijk verantwoord onderneemt, maakt bij iedere bedrijfsbeslissing een afweging tussen de verschillende maatschappelijke en economische effecten hiervan, en houdt hierbij rekening met belanghebbenden van een bedrijf. Dat kunnen medewerkers of klanten zijn, maar bijvoorbeeld ook omwonenden, leveranciers, investeerders en ook ‘de maatschappij’ in algemene zin.
Onze focus betreft MVO ligt op een vijftal gebieden waarbij we altijd op zoek zijn de juiste balans tussen mens, maatschappij en milieu.

1. Oftewel onze mensen. Wij vinden het belangrijk dat onze medewerkers een gezonde en veilige werkomgeving hebben en bevorderen de vitaliteit, inzetbaarheid en ontwikkeling van hen.
2. Milieu Wij streven naar een zo laag mogelijk energiegebruik en proberen de CO2-uitstoot te beperken. Wij zorgen ervoor dat afval bij de bron gereduceerd en gescheiden wordt.
3.Wij vinden een kwalitatieve leefomgeving belangrijk en letten daarom bij het inkopen van producten en diensten sterk op de sociale en milieu- aspecten die bij de productie, het transport en het gebruik een belangrijke rol spelen. Wij proberen constant onze manier van werken te optimaliseren met innovatieve oplossingen.
4. Wij staan open voor samenwerking en zijn bereid kennis en ervaringen actief te delen. Op die manier zijn we in staat om optimaal waarde creëren in ons werk en onze branche.
5. Maatschappij. Wij staan midden in de samenleving en proberen een bijdrage te leveren aan de leefbaarheid in de regio waarmee wij zijn verbonden.